انتخابات نمايشي نظام ايران همون طور كه پيش بيني ميشد با برنده شدن مهره مورد نظر نظام به پايان رسيد و مشاركت كم مردم در اين دوره نشان دهنده شكست سياست هاي نظام بود , بيشتر در اين مورد خواهم نوشت


 

 

0 نظر:

ارسال یک نظر